Chojnice-legenda-Ostrowite-jezioro-utopiec-diabeł-podanie-legenda-ludowa

Tajemnicze brzegi jeziora w Ostrowitem są idealnym terenem do snucia dawnych legend i ludowych opowieści