Budynek wyłuszczarni nasion w Klosnowie jest obiektem historycznym o bogatej przeszłości

Budynek wyłuszczarni nasion w Klosnowie jest obiektem historycznym o bogatej przeszłości