Mury obronne zamku w Szydłowie. Legenda Szydło to zbój. Atrakcje turystyczne i co zobaczyć.

Mury obronne z Szydłowa są ilustracją do legendy o zbóju Szydło – Założycielu osady i wsi Szydłów.