Kościół w Szydłowie. Stary budynek z cegły i kamienia. Atrakcja turystyczna, co zobaczyć.

Kościół w Szydłowie jest ilustracją do legendy o zbóju Szydło