Chojnice-pomorskie-atrakcje-dni-chojnic-co-zobaczyć-kościół-fara

Kościół farny pochodzi z XII wieku i jest jednym ze starszych zabytków w mieście