Niezwykle ważne wydarzenie w dziejach Polski. Odzyskanie Pomorza od zakonu krzyżackiego.

 

Pełen majestatu król Kazimierz Jagiellończyk surowo spogląda na wzburzonych rycerzy krzyżackich. Dygnitarze zakonu wzdrygają się przed podpisaniem dokumentu leżącego przed nimi na stole. Serce wzruszonego Jana Długosza przepełnia radość. Polska po 160 latach odzyskuje Pomorze.

 

W tym miesiącu na naszej tapecie szkic do obrazu „II Traktat Toruński” Mariana Jaroczyńskiego, który mieliśmy przyjemność oglądać w Toruńskim muzeum.

 

Tapeta do pogrania

II Traktat Toruński