Gniezno-muzeum-początków-państwa-polskiego-co-zobaczyć-wielkopolska-zwiedzanie-atrakcje-turystyczne-ceramika-garncarstwo

Są tu bogate zbiory dawnych dzieł garncarskich i starej ceramiki