Dar Pomorza przy nabrzeżu w Gdyni. Widoczna prawa burta z kotwicą i olinowanie. Widoczne maszty i cumy.

Dar Pomorza przy nabrzeżu w Gdyni.