Postaci żołnierzy w mundurach polowych ustawione w muzeum

Dar Pomorza i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, postaci żołnierzy w mundurach polowych