Pałac w Kurozwękach – czyli wyprawa z bizonami w tle, bizony leżą na trawie