Pałac w Kurozwękach – czyli wyprawa z bizonami w tle, dzieci z bizonem,