Pręt chełmiński - przymiar wykorzystywany do określenia jednostki długości w dawnych czasach w mieście. Długość to 4.35 metra

Pręt chełmiński – przymiar wykorzystywany do określenia jednostki długości w dawnych czasach w mieście. Długość to 4.35 metra