Legendy z Włoch – Bergamo

Jest takie powiedzenie włoskie, że „Próżność jest córką diabła”,  jednak w przypadku Cenatii,...

Read More