Legendy polskie – Karczma we wsi Złe Mięso

Każdy gdzieś tam w okolicy ma na pewno miejscowość, która nazwą znacząco odbiega od pozostałych i...